Sunday, February 17, 2013

Pencarian Titik Permulaan

Saya mencari satu titik permulaan yang saya tak pasti..
dan saya masih tak pasti apa yang dicari..

dimanatemanbicaradimanarakanperjuanganketikahatimemerlukandorongan
lostdibumiALLAH

No comments: